Livskriser

Livskriser, sorg og tab

Kriser er en naturlig del af livet. Kriser opstår når der ikke er overensstemmelse mellem vores forventinger og formåen og det livet byder os. 
Vi kommer alle ud for uventede og uønskede situationer og begivenheder som vi ikke umiddelbart er rustede til at håndtere. Det kan f.eks. være:
  • Sygdom
  • Skilsmisser
  • Fyringer
  • Dødsfald 
  • Ulykker 
  • At være pårørende til alvorligt eller kronisk syge. 
I de situationer, hvor vi bliver pressede af svære livsomstændigheder, kan vi ikke altid bruge vores normale måde at gå til livet på: vores forståelse af verden og vores almindelige handle-beredskab slår ikke til. Vi kan føle os inkompetente og magtesløse, svigtede og uretfærdigt behandlet.

Når mening og perspektiv forsvinder

Også mindre dramatiske ting kan udløse en krise. Hvis vi  f.eks. i længere tid har fundet os i relationer eller situationer, der ikke er gode for os, eller hvis der netop intet sker i vores liv, og al vitalitet, mening og perspektiv synes at være forsvundet. 

Kriser udfordre os som mennesker. 

 I kriser føler vi os ofte fremmede over for os selv og vores liv. Det er ikke bare vilkår som sygdom, sorg og tab der ændre vores liv og perspektiv, også vores selvforståelse ændres, vores relationer ændres, og ofte føler vi os ude hvor vi ikke kan bunde. 
Under en krise kan det være nødvendigt at få professionel hjælp hos en psykolog til at håndtere angst, smerter, ensomhed og modløshed. I et samtaleforløb hos mig, hjælper og støtter jeg dig så du på sigt kan håndtere de nye livsomstændigheder på egen hånd. 

Livskriser rummer mulighed for udvikling

Kriser rummer muligheden for, og nogen gange nødvendigheden af, at tage sit liv op til revision. I det terapeutiske arbejde vil vi sammen finde ud af hvilke “sandheder” og handlestrategier der ikke længere passer, og som forhindre dig i at leve det liv du vil, og kan, givet de nye betingelser og muligheder livet byder dig. Og vi vil sammen finde nye veje og nye livsstrategier, der er i overensstemmelse med den du er og det du vil. 
Jeg har stor erfaring med at hjælpe mennesker med kritisk- eller kronisk sygdom, samt deres pårørende. 
Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte mig, med andre problemstillinger.