Coaching

Jeg tilbyde professionel coaching til ledere og specialister og har stor indsigt i de problemstillinger, dilemmaer og betingelser både offentlige og private ledere og specialister står i.

Jeg har i over 18 år arbejdet med erhvervspsykologi og været ansat som både intern og ekstern konsulent i offentlige, private og internationale organisationer.
Jeg kan tilbyde kompetent rådgivning og coaching til dig som privatperson eller til virksomheder inden for det erhvervspsykologiske område: ledelse, organisationsudvikling, samarbejde, teamudvikling, konflikthåndtering og stress-håndtering.

Coaching samtalen

Coaching er en målrettet samtaleform som har til formål at hjælpe den der bliver coachet til at blive afklaret med hvad han eller hun vil opnå, og hvordan. Coaching bruges ofte i en arbejdsrelateret kontekst og ofte af ledere og specialister, som har et betydeligt ansvar og tit også et alenevilkår, der gør at de ikke kan drøfte deres dilemmaer og tvivl med andre på arbejdspladsen.

Jeg har arbejdet med ledere og nøglemedarbejdere i alle typer af brancher og sektorer og på alle niveauer i virksomheder. Som coach bruger jeg forskellige teoretiske og praktiske modeller, og lader problematikken og målet for coachingen definerer metoden, og ikke omvendt.

Vi arbejder med din professionelle udvikling og med udgangspunkt i dine konkrete sager og udfordringer. Gennem opfølgning sikrer vi at du får gennemført det du beslutter dig for og samtidig uddrager vi læring af dine erfaringer så du kan holde fast i dine succeser. Typiske problemstillinger i coaching kan være:

  • Relationen til egen ledere og sideordnede kolleger: positionering og gennemslagskraft
  • Ledelse af medarbejdere
  • Håndtering af konflikter
  • Forandringsledelse
  • Karriereafklaring og planlægning
  • Work/life balance og stress

Konsulentydelser

Ud over coaching tilbyder jeg også diverse konsulentydelser inden for det erhvervspsykologiske felt. Se under fanen: Erhvervspsykologi for tilbud til virksomheder og mere specifik information.