Samtaleforløbet

Alle mennesker oplever i perioder af deres liv at have det dårligt eller sidde fast i problemer eller i handlemønstre, som de ikke selv kan finde en løsning på. Der kan være tale om svære livs-omstændigheder som sygdom, tab, sorg og stress eller man kan opleve en tristhed eller utilfredshed, som ikke forsvinder af sig selv.

Psykologsamtaler giver indsigt, heling og støtte til at finde nye og mere hensigtsmæssige måder at håndtere udfordringer og svære situationer på.
Jeg tilbyder både coaching, der er løsnings- og handlingsorienteret, og samtaleterapi, der går i dybden med at udforske de mønster, betingelser og logikker, der holder dig fast i en situation, som ikke er hensigtsmæssig for dig.  

Målet er at øge dit velbefindende og din handlekraft

Et forløb hos mig begynder med en afdækning af dine problemer, ressourcer og mål. Vi arbejder sammen om at finde frem til hvorfor tingene har udviklet sig som de har, og hvilke faktorer som bidrager til at opretholde problemet, hvilke undtagelser fra problemet som findes og hvilke hjælpsomme og nyttige handlinger du og andre allerede gør. 

Samtaleforløbet giver dig et trygt og respektfuldt rum, hvor du gennem min støtte og venlige udfordring kan genoprette din tiltro til dig selv og din egen evne til håndtere de vanskelige situationer.

Målet for den personlige udvikling er at du opnår større frihed, fleksibilitet, velbefindende og handlekraft i dit liv. 

Hvor mange samtaler der er brug for er meget individuelt. Vi aftaler i fællesskab antallet og frekvensen af samtaler, så det passer til dit tempo.
Du kan til hver en tid afbryde forløbet, hvis ikke du synes det er noget for dig. Af samme grund evaluerer vi jævntligt, så vi hele tiden kan justere ind i forhold til dine behov. 

Jeg har som psykolog tavshedspligt og følger i øvrigt de etiske retningslinjer Dansk Psykologforening har opstillet for god praksis. 

Er du usikker på om et samtaleforløb er noget for dig, eller om jeg er den rette psykolog for dig er du altid meget velkommen til at ringe til mig til en uforpligtende samtale. En telefonsamtale kan være med til at få afklaret tvivlsspørgsmål og måske ‘afdramatiseret’ det at tale med en psykolog.