Stress

Stress, belastning og udbrændthed

Alle kommer ud for belastninger i deres liv, som fører til stress.
Stress er en hensigtsmæssig og ønskelig tilstand når vi står over for udfordringer som overstiger vores almindelige beredskab. Det kan være en eksamen, en krævende opgave på arbejdet, eller en tilspidset situation i trafikken, hvor vi skal reagere hurtigt og behændigt. I en stress situation skruer vores nervesystem op for blusset så vi får ekstra kræfter og skærpede evner til at håndtere situationen.

Stress bliver først et problem når belastningen ikke går over, og vi ikke får ro til at komme ned i gear igen.
Hvis vi er udsat for stress igennem lang tid risikere vi udbrændthed og depression.

Stress, belastning og udbrændthed

Stress symptomer
Under langvarigt stress tager vores krop og psyke skade. Symptomer på at stressbelastningen er ved at blive usund for os er typisk:  
 • Søvnbesvær
 • hjertebanken
 • sitren og uro
 • hukommelsesproblemer
 • koncentrationsbesbesvær
 • “osteklokke fornemmelse” 
 • Øget eller nedsat appetit 
 • Træthed
 • angst
 • lavt selvværd
 • vrede og aggresion 

Stress behandling 

Jo tidligere man reagerer på stress symptomer des bedre. Hvis man henvender sig til en psykolog før stressen “har sat sig”, er det muligt at gå til problemet gennem stress coaching.  

Stress coaching 

Jeg tilbyder stress coaching, hvor jeg arbejder sammen med dig om at afdække stress påvirkningerne og ders årsag. Herefter arbejder vi med at finde måder hvormed du både kan ændre de livsom-stændigheder, der fører til stress, og måder du kan håndtere de stressende situationer, når de opstår. 
Stress coaching er ikke tilstrækkeligt, hvis du i længere tid har overhørt dine stresssymptomer og tilstanden er blevet alvorlig. Så skal stress behandles som den belastningssygdom den er. 
Det indbefatter både fysisk og psykisk behandling med det formål at genoprette balancen i krop og sind. Behandlingen kan indbefatte: 
 • Meditations, åndedræts- og mindfulness øvelser
 • Støttende samtaler
 • Yoga
 • Løb eller anden motion
 • Afspændingsøvelser
Når du har overskud til det, vil vi kunne tage fat på terapeutiske samtaler, for sammen at finde frem til årsager og muligheder for ændringer.