Profil

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet fra 1997. Siden har jeg arbejdet med menneskelig udvikling både i erhvervsmæssig og terapeutisk sammenhæng.

I 2003 blev jeg autoriseret psykolog.

Jeg har løbende efteruddannet mig både inden for det organisationspsykologiske felt og inden for det terapeutiske, ligesom jeg modtager supervision på mit arbejde.

 

CV

1998-2002
Intern konsulent i H:S: her har jeg bl.a. arbejdet med vision og strategi, konfliktløsning, samarbejde, arbejdsmiljø, supervision m.m.

2002-2004
Psykolog Kræftens Bekæmpelse: Individuel terapi, rådgivning, gruppesamtaler og undervisning

2004-2012
Chefkonsulent hos Mannaz (tidl. DIEU): lederudvikling, organisationsudvikling og personlig udvikling for individer, grupper og organisationer. Jeg har løst opgaver for både offentlige, private og internationale organisationer og med alt lige fra individuel coaching, over ledergruppetræning til kurser og længerevarende skræddersyede interne forløb.

2004-
Egen praksis: samtaleterapi, coaching, kurser, udviklingsforløb og konsultation

Certificeret i:
MBTI I og II, CPI, 16PF, Profilor, Mannaz 360, FIRO B, Element A, 6 Styles

Faglig tilgang

Forskellige psykologiske teorier giver hvert deres perspektiv på menneskelivet. I min praksis arbejder jeg med udgangspunkt i dig. Og ud fra hvad der giver mest mening, ser vi på din situation fra forskellige teoretiske vinkler. Den tilgang vi vælger at gå i dybden med i dit forløb, er den der tilbyder de mest brugbare perspektiver og modeller, så du kan få størst indsigt og accept og dermed flest handlemuligheder.

De teoretiske tilgange jeg oftest bruger er:

  • Eksistentialisme
  • Mestrings- og kompetenceperspektivet
  • Systemisk og narrativ tilgang

Jeg kan dog også inddrage metoder fra andre dele af psykologien, hvis det passer til dig og din situation. Vi kan for eks. inddrage visualisering, hypnose eller bruge metakognitive metoder, hvis det vil gavne forløbet.

Uanset hvilke metoder vi benytter vil det altid være den respektfulde nærværende kontakt til dig, som er det vigtigst. Det er i samspillet mellem min faglighed og dine konkrete betingelser, forudsætninger og præferencer samtalerne udspiller sig, og i det samspil vil jeg give dig en passende balance mellem støtte og udfordring, så du kan komme videre med større indsigt, bedre balance og flere muligheder.